Arbetskläder PROTECH ME.

Tranemo Workwears certifierade skyddskläder. Alla plagg i denna grupp är certifierade och testade, och mycket noga designade för att skydda dig på bästa sätt. Samtidigt är våra plagg utrustade med just ditt speciella behov av funktion och komfort.

BESKRIVNING AV SKYDD OCH TESTMETODER ENL. EN531 OCH EN470-1

Plaggen som uppfyller kraven för EN531, skyddar användaren mot kort kontakt med eld och en eller flera risker mot hetta. Det finns angivna testmetoder för varje risk. För att plaggen skall godkännas måste kraven i testmetoden för brandspridning, kodbokstav A, plus ytterligare minst en testmetod (B-E) för skydd mot värmeöverföring uppnås. Plaggen som uppfyller kraven för EN470-1 skyddar användaren vid svetsning och liknande arbeten. För att plaggen skall godkännas måste kraven enl. testmetoden för brandspridning, SS-EN532, samt testmetoden SS-EN348, påverkan av små stänk av smält metall, uppnås.

BESKRIVNING AV SKYDD OCH TESTMETOD FÖR SKYDDSKLÄDER ENL. LJUSBÅGSPROVNING IEC61482-1-2.

Temperaturen i en ljusbåge kan uppgå till flera tusen grader. Eldfängt material i närheten av ljusbågsstället antänds därför lätt och förorsakar bränder. Starkströmsföreskrifterna hänvisar till utrustning som kan öka personsäkerheten så som svårantändliga skyddskläder, vid arbete på och nära spänningsförande anläggningar. Plagg som är testade och godkända enl. ljusbågsprovning skall minimera brand i skyddskläder vid en ljusbågsolycka och förvärrar därmed inte brännskadorna på den utsatta personen.

Visionen är att skapa yrkesstolthet och förebygga allvarliga skador på arbetsplatser runt om i Europa. Tranemo Textils säljorganisation täcker idag stora delar av västra Europa med delägda säljkontor i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Danmark och Norge. Närstående samarbetspartner finns i Portugal, Finland och Polen.

Tranemo Textil AB tillverkar och marknadsför skydds- och arbetskläder under varumärket "TRANEMO WORKWEAR".

 

 Här kan du se vårt sortiment av arbetskläder med flamskydd.

Vill ni veta mer om våra arbetskläder, Klicka här.