Välkomna till ett nytt år med Tranemo Workwear!

Arbetskläder

Det är med stolthet vi presenterar vår förnyade kollektion. Vår affärsidé är att designa, tillverka och sälja högkvalitativa och profilerade arbetskläder och skyddskläder för den europeiska marknaden. Produktsortimentet fokuserar på 3 kärnområden:

Flamskydd -Varsel - Identitet.

Tranemo Textil har 75 års gedigen erfarenhet av konfektionsbranschen. Verksamheten bedrivs enligt upprättad miljöpolicy och ambitionen är att ständigt förbättra våra produkters, såväl som vår egen verksamhets påverkan på miljön. Vi prioriterar även produktutveckling enligt gällande EU-standarder. Visionen är att skapa yrkesstolthet och förebygga allvarliga skador på arbetsplatser runt om i Europa.

Tranemo Textils säljorganisation täcker idag stora delar av västra Europa med delägda säljkontor i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Danmark och Norge. Närstående samarbetspartner finns i Portugal, Finland och Polen. Stora delar av produktionen sker på ett delägt produktionsbolag i Bulgarien. Huvudkontor och europeiskt logistikcenter är beläget i Tranemo, Sverige. Årligen distribuerar gruppen över 600 000 plagg till kunder i hela Europa.

Tranemo Textil AB tillverkar och marknadsför skyddskläder och arbetskläder under varumärket: "TRANEMO WORKWEAR"

 Länk till vårt sortiment av arbetskläder och skyddskläder.

Vill ni veta mer om "TRANEMO workwear". Klicka här.